head_index.jpg

Hem DJ Gugge DJ till... Denon DJ Guide Ljud & Ljus DJ Tips Kontakt
X1700 S3700 Denon DJ Historia

Detta är Denons program för att skapa databasen på din USB disk/minne samt verktyg för att göra spellistor.

Programmet finns än så länge enbart till Microsoft Windows Pga att det kräver Microsoft .Net framework.

Programmet hittar du på Denon DJ's hemisda.

Programmet har följande funktioner:

* Skapa och uppdatera databasen

* Du kan lyssna på låtar i den inbyggda mediaspelaren

* Du kan editera ID3 och Wav taggar

* Du kan söka efter filer/Artister, låt tittlar

* Skapa och editera spellistor

* Importera spellistor

* Ta backup av databasen

* lästa tillbaka backup av databasen

* Automatiskt dektektera BPM och spara den i ID3 taggen

* Skapa wavedisplay (fungerar endast på S3700 spelare)

* Sätta och editera så kallade breakpoints.

Programmet ser ut så här och är då indelat i ett antal olika fält.

1. Meny sektion

2. Icon sektion

3. Enhets sektion

4. Spelar sektion

5. Ljudfil list sektion

6. ljudfil sök funktion sektion

7. Spellist sektion

8. Sektion som visar låtarna i en spellista

Hur använder man programmet?

Det finns en skillnad mellan Denon DJ's media spelare, det är de modeller som har inbyggd HD och de som inte har det.

De som har inbyggd HD är HD2500 och eventuellts HS5500. Modeller där man har extern USB disk är S1200, S3700 och eventuellt HS5500 och HD2500.

Jag kommer inte beskriva hur man för över låtar till den inbyggda HD:n utan kommer att beskriva hur jag anser att man ska jobba med programmet med USB diskar.

Innan du så ska du se till att ha en HD som du enbart använder för att lagra musik. Disken ska vara FAT32 formaterad. Vet du inte hur du gör det i din dator, så använd Media spelarens format utility.

Sedan så är det bara att börja kopiera musik till disken. Men tänk först innan hur ni namnger filer och att du har editerade ID3 taggar INNAN du skapar databasen. Ni kan läsa här hur jag anser man bör organisera sina filer.

När du känner att du är klar med kopieringen så ska du skapa databasen. Det gör du genom att klicka på den enheten du har din USB disk på i enhets sektionen, sedan så högerklickar du på den enheten och väljer "Create Database".

När MM sedan gått igenom alla låtar som finns på disken så kommer du kunna se dem i ljudfil list sektionen.

Om du har en Denon S3700 media spelare så vill du också skapa Wave display informationen.

Markera då alla filer i ljudfil list sektionen och välj under File meny sektionen "Create Wave data". Nu kommer både Wave datat och även BPM skrivas ner i ID3 tagen.

Har du S1200 eller HS5500 som saknar Wave display så kan du nu räkna ut BPM värdet för alla låtar och spara det i ID3 taggen. Detta gör du också genom att markera alla filer och under File menyn välja "Auto BPM".

Efter detta så är du egentligen klar att börja köra om du inte vill hålla på att göra spellistor också.

Det är några viktiga saker man MÅSTE känna till hur Musik Manager fungerar.

Om du döper om filnamnet eller flyttar en låt från folder A till B så räcker det INTE att köra Update Database. Utan du måste ta bort foldern Denon DJ på Disken och skapa om Databasen från början.

Om du har spellistor så försvinner de om du tar bort foldern Denon DJ på disken.

Så det slutar oftast med att man inte orkar hålla på med spellistor om du uppdaterar och ändrar mycket på disken mellan varje spelning.

Förhoppningsvis så har Denon lyssnat på användarna här och till nästa generation av programmet lösa detta på ett bättre sätt än hur det är idag.

Copyright 2009 Co.