head_index.jpg

Hem DJ Gugge DJ till... Denon DJ Guide Ljud & Ljus DJ Tips Kontakt
X1700 S3700 Denon DJ Historia

S5000

                                    

Produktblad
Manual
PartList
Snabbstart
DN-S3500-DN-S5000 Jämförelse
Review (12)

Det finns två olika modeller utav DN-S5000. Det är modeller som är tillverkade före Juli 2003 och desom är tillverkade efter. Man kan se skillnaden på den svarta stabiliseraren (Svarta centrum biten). Den gamla  modellen har en rektangulär kant med en vit linje på ovansidan. Den nya ser ut som ett UFO och saknar den vita linjen på ovansidan.

Det finns utbytes stabiliserare (vinyl adapter kit) att få från Denon, då får man den nya modellen. Skillnaden är att med den gamla modellen så kan man ha problem med lite ofrivillig Drag-S effekt. Låter som man skulle starta en Sl1200 alltså. Detta kan fixat till med det numera ökända Tejp tricket.

Det finns ett antal till olika modd trick som man kan göra med sin DN-S5000 för att förbättra känslan då man scratchar. Sysslar du inte med det så är det bara onödigt att göra dessa modifikationer.

Tejp Tricket för den gamla modellen av Denon spelare (OBS!!! behöver göras på nyare modeller med nya stabiliseraren!)

Lossa försiktigt skruven i mitten på stabiliseraren. Lyft sedan upp scratch skivan. Tag sedan fram en lagom tjock el tejp och sätt den som bilden visar. Sätt sedan tillbaka allt i samma ordning som det satt. Var försiktig när du sätter tillbaka och skruvar fast stabiliseraren igen!!!!! Det är många som dragit för hårt vilket resulterar i att gängorna går sönder.

Alpha-Track

Q: Jag har main och Alpha ut kopplade till olika kanaler på mixern men min alpha spår spelas ändå I main. Varför?

A: Det beror på att du i inställningarna på CD:n har den ställ att Alpha ska gå ut till Main. Detta ändras genom att trycka Memo/Pressent knappen längre än 1 sekund. Använd sedan PARAMETERS- reglaget (Parameters knob) för att välja Alphatrack play output tryck in knappen och ändra till Alpha. Efter att ha gått ur inställnings läget så kommer ljuder för Alpha att gå ut på din rätta kanal.

Q: Hur ställer jag in Pitchen för Alpha-track spåret?

A: Ovanför PARAMETERS- reglaget (Parameters knob) sitter det en knapp som heter –Pitch/Vol. Håll den knappen intryckt mer än 1 sec så får du möjlighet att via PARAMETERS- reglaget (Parameters knob) ändra pitchen för alpha spåret.

Q: Kan jag inte använda vanliga pitch reglage för att ställa pitchen på Alpha spåret?

A: Nej det går enbart att ställ den genom ovan nämnda funktion (Nja det finns ju tricket som anges nedan, men det är lite jobbigt att utföra.

Q: Hur använder jag Pitch regen för Alpha track?

A: Det går egentligen inte att göra det, men om ni tänker baklänges och i stället för att börja med Main först utan först använder er av Alpha så går det. Gör så här:

Steg 1: Sätt in en CD i er DN-S5000 eller DN-D9000

Steg 2: Väl ditt spår.

Steg 3: Sätt din CUE point och pitch som du vanligtvis gör.

Steg 4: Tryck Main Cue för att stanna låten.

Steg 5: Tryck nu CUE knappen för Alpha för att kopiera över inställningarna till Alpha kanalen. När du gör detta så kommer Main att automatiskt starta. Tryck Main CUE en gång till för att stanna spåret.

Steg 6: Ändra nu din hörlurs CUE till Alpha i stället för main.

Steg 7: Ställ scratch mode “knappen” (Knob) till Alpha.

Steg 8: Tryck ”Display” knappen för att kunna se Alpha spår informationen. (RÖR EJ SPÅR KNAPPEN I DETTA LÄGE)

Steg 9:När du är redo att göra mixen, tryck Alpha Play knappen och flytta Main Pitch reglaget för att matcha takten. Nu är det dags att säga Wow jävlar vad ballt!! :-)  

Steg 10:Mixa över Alpha spåret till ditt Live eller ”on-air” spår

Steg 11: När du mixat in Alpha spåret klart, vrid spar knappen ”ett klick” i valfri riktning. Detta låser upp Main Pitch reglaget från att ha används för Alpha.

Steg 12: Tryck “Display” knappen en gång för att komma få se Main spår informationen.

Steg 13: Välj ett annat spår från Main och matcha takten med Alpha spåret med hjälp av Main Pitch regeln och så vidare.

Steg 14:  För att mixa Alpha in i Main igen måste du gå tillbaka till Alpha

Q: Kan jag använda Drag, brake, echo effects för Alpha track?

A: Ja visst går det, tryck in knappen Dump/RVS – Source i mer än 1 sec. Menyn ‘platesource’ kommer då upp. Välj sedan Alpha eller vilken du vill ska ha effekten.

Q: Jag kommer inte in I Alpha mode när jag är inne i en loop.

A: Det är tyvärr inte möjligt att göra det, gå ur loopen så kan du gå till Alpha mode.

Q: Hur kan jag se både Alpha och Main pitch samtidigt:

A:
1. Starta ett spår på Main kanalen

2. Tryck Alpha Mode knappen (Monitor)

3. Vänta tills det spåret du vill använda har laddats (du ser det när den röda CUE knappen slutar att blinka)

4. Ställ din Cue point som vanligt

5. Tryck Alpha mode knappen igen

6. Tryck Display knappen för att visa spåret.

7. Håll nu ner Picth Vol knappen mer än 1 sec (Pitch knappen bredvid Alpha Track knappen)

8. nu så trycker du Display knappen ännu en gång och Wala!!!

9. Överst visas Main pitch på displayen och under så visas pitchen för Alpha kanalen

10. Justera Main pichen genom pitch regeln och Alpha kanalen med Parameter hjulet. Du kan se båda samtidigt.

Mirror-mix

Q: Hur kommer jag in i mirror mix läget?

A: Tryck ner knappen α-Mode –Mirror mix knappen i mer än 1 sec för att komma in i mirror mix läget.

Q: Vad är Mirror mix för något?

A: Mirror mix är en sorts delay effekt. Spelaren använder sig av Alpha modet och den inbyggda BPM räknaren för att lägga samma spår en eller flera takter efter original spåret.

Hot starts/Loops/Sampler/Hot disc

Q: Efter utfört en “Hot Disc” Alpha kontrollen är låst. Varför?

A: Den rätta vägen att använda Hot Disk är som följer: Tryck och håll ner Disk Eject –Hotdisc, den CDn som spelas kommer efter ett tag att komma ut ur CD släden. Spåret du spelade kommer att fortsätta ut i Main kanalen, men dess kontroll kommer att flyttas över till Alpha modes kontrollen. Sätt i en ny CD, och tryck Display main/α - Tittle sedan välj spår som vanligt, dess ljud kommer att gå ut i Alpha kanalen. Mixa låtarna och du kommer att i slutet ha ljudet ut i Alpha kanalen på din mixer – Stanna ditt första spår  genom CUE knappen på Alpha kontrollen. För att lämna Hot Disc Mode måste du ”dumpa” det nya spåret tillbaka till main out kanalen. Ställ din crossfader i mitten och tryck sedan den blinkande α mode knappen. Efter det tryck sedan in knappen CRL-CUE (minustecken på alpha kontrollen Pitch bend) och Samp Stop (CUE knappen på Alpha kontrollen) för att rensa Hot Disc datat. Spelaren är nu klar igen för att användas för Hot Disk igen.

Scratch/Backspinn

Q: Hur gör jag en snygg backspinn mitt i en låt för att sedan fortsätta med samma låt?

A: Knepet är att använda dig av en Hotstart innan du gör en backspinn. Således tryck in en Hotstart precis innan du sätter snurr på tallriken, då tallriken börjar avta i fart bakåt, tryck då in Hotstart för att komma tillbaka till låten på ett snyggt sätt. Tyvärr så har spelarna inte tillräckligt med minne så du kan upprepa denna effekt efter varandra. Utan du måste vänta mellan 5-10 sec innan ”bufferten” är full igen och så kan upprepa effekten.

Sätta CUE Points:

Det finns 2 sätt att stätta CUE points. Vilket som ni tycker är bäst beror på tidigare erfarenheter.

1. Spela spåret med Scratch mode, tallriken kommer då att snurra. Då du når punkten då du vill sätta din startpunkt stoppa tallriken och rör den till det läge du vill sätta den (precis som du gör med en vanlig Vinyl spelare). Tryck sedan Play/Pause knappen, vänta sedan lite så spelaren får möjlighet att spara punkten. Sedan så är det bara att trycka Play/Pause för att fortsätta spela upp spåret. Trycker du CUE så kommer du tillbaka till den punkten du nyss satte.

2. Spela spåret i Search mode. Tallriken kommer nu inte att röra sig. Då du kommer till punkten då du vill sätta din CUE point, tryck Play/Pause , rör sedan tallriken fram eller tillbaka och du kommer att höra ett ”stammande ljud” som möjliggör att du kan sätta start punkten exakt där du vill ha den. Genom att röra tallriken försiktigt så kan du flytta startpunkten 1 frames (1/74th sec) i taget. När du hittat din startpunkt tryck då Play/Pause för att lagra den.

Mp3 Filsystem sökning.

För att ge möjligheten att navigera genom hundratals Mp3 filer på en disk, Denon har utvecklat ett ”bekvämt” söksystem som ska hjälpa dig att snabbt hitta rätt låt.

Systemet kommer med automatik känna av vilken struktur du har på din Data CD och kommer då beroende på hur CD:n ser ut ge dig följande sök alternativ:

MP3 Data Disk utan foldrar (Root folder)

File: Ger dig möjlighet att söka fil efter hur de ligger på CD:n (spår nummer 01,02,03,04…. Osv.)

File Name: Ger dig möjlighet att söka fil i Alfabetisk ordning (A,B,C,D….Osv)

MP3 Data Disk med Foldrar:

File/folder: Detta ger dig möjlighet att söka efter folder namn, vanligtvis ”Genre”

File: Ger dig möjlighet att söka eter filer som de kommer på skivan efter spår nummer (01,02,03,04…. Osv.)

Atrist Name: Ger dig möjlighet att söka efter alfabetisk ordning efter Artistnamn Ex: ”Abba- Dancing Queen”.

Title Name: Ger dig möjlighet att söka efter alfabetisk ordning efter låt titel Ex: Dancing Queen – Abba”

Hur använder man sök systemet?

När en Mp3 data disk är laddad tryck ner [Track]Knob i mer än 1 sekund för att gå in i menyläge. Vrid sedan till den önskade sökmetoden. Tryck sedan in [Track] Knob för att gå in i det sökläget du önskar. Nu när [Track]Knob trycks ner och vrids kommer du att skrolla igenom din disk följaktningen.

Exempel:

När File mode är valt, tryck ner och vrid [Track]Knob så kommer spelaren att hoppa 10 steg i taget på låtarna (samma sätt som på vanliga CD:n)

När FILE NAME, ARTIST NAME eller TITLE NAME är valt, tryck ner och vrid på [TRACK]Knob så kommer spelaren att söka på disken efter alfabetisk ordning. Då du har hittat rätt bokstav du letar efter släpp upp knappen och vrid vanligt för att söka enbart på den bokstaven du står på.

När du bränner dina CD skivor i ordningen Artist namn och titel: (Artist - title, (Artist)(Title), [Artist][Title]) och med  “-”, “( )” eller “[ ]” mellan artist namnen and titel namnen, så är det möjligt att söka efter Artist namn eller titel i alfabetisk ordning. Dessa namn sök funktioner kan inte väljas om inte filnamnet är angivet enligt ovan nämnda format. Titel och artist söks efter filnamn inte ID-3 tag data.

När File/Folder är vald, och man trycker ner [Track] Knob så kommer spelaren att söka på disken efter folder namn.

Då du hittat den foldern du sökt efter släpp då knappen för att söka normalt i
.... just den foldern.

Recension skrivet av Per Hessler på DJPortal:

Mitt första intryck av Denons enkel-CD DNS5000 är att den är otroligt snygg.
Efter att ha testat den kan jag sammanfatta det så här:
Om man tar marknadens bästa vinylspelare (Technics SL 1210 MkII) och
klonar med marknadens bästa CD spelare (DND9000) får man en DNS5000.
Den har alla de bästa funktionerna från båda världarna och lite till.

Det har tidigare talats om vinylkänsla på CD spelare av andra fabrikat, vilket jag inte håller med om. Jag har spelat med Technics SL-1210 Mk II i c:a 10 år innan jag gick över till CD har ingen CD-spelare har kommit i närheten av vinylkänslan i SL 1210 Mk II.

DENON har nu som första tillverkare av CD-spelare lyckats simulera vinylkänslan otroligt bra, enligt min mening.

Hjulet på DNS5000 är, likt en vinylspelares skivtallrik, uppbyggd med ett 19cm motordrivet metallhjul, en slipmat och en vinylskiva. I mitten sitter en skivpuck med ett streck så att man hela tiden vet var på skivan man är. Scratch, pitchbend, stopp, backspinn allt som man kan göra med en vinylspelare fungerar och låter exakt (tom bättre) och med precis samma känsla som på en vinylskivspelare.

Jag vill påstå att vinylkänslan i DNS5000 är bättre än på många billiga DJ-vinylspelare.

Dessutom har man ingen tonarm som hoppar utan istället ett skakminne på 16sekunder.
CD-skivan slits inte ut hur mycket man än scratchar.

Man kan välja att filtrera bort ljudet som blir när man backar skivan (som att ha en extra hand)
Valbar ljudkälla (main, alpha, sample eller search) ställs med ett vred och visas med olikfärgade indikatorer bredvid skivtallriken. Det finns en snabbspolningsspak för snabbsökning, drar man spaken snabbt framåt och släpper den så hoppar skivan fram 1 min.

Skivspår ändrar man med ett vred på samma sätt som på andra nyare Denonspelare i steg om 1 eller 10. Med DN-S5000 har man väldigt många möjligheter att arbeta med CD-skivan, t.ex. pitchbend där man antingen använder skivtallriken på samma sätt som på vinylspelare eller använder knapparna ovanför pitchreglaget som på de flesta DJ-CD spelare.

Pitchregeln är 100mm lång Pitchområde + - 4,10,16,24 eller 100% utan förlust i ljudkvalité.

Frontmatad utbytbar slot in drive innebär att man matar in CD skivan i en springa i fronten av CD spelaren och som på Denons DND9000 kan man snabbt byta ut CD-delen på plats.

2 CD-spelare i en.
Alpha funktionen gör att man kan spela upp ytterligare ett spår från samma skiva.
DENON har förbättrat Alpha funktionen från DN-D9000 så att man med en knapptryckning kan välja att visa Alphaspårets data i displayen.
Alphaspåret har en egen utgång (digital och analog) vill man inte utnyttja detta kan man i inställningarna välja att spela upp Alphaspåret på huvudutgången. (Sampler 1 och 2 eller hotstart 3 och 4 följer Alphaspårets utgång)

När man laddat en CD skiva och valt ett spår ser man nästan omedelbart BPM siffran i displayen. BPM räknaren är automatisk men man kan slå in BPM manuellt eller mata in BPM tal för hand om man föredrar det.

Hot disc innebär att DN-S5000 fortsätter att spela 35sek efter att CD skivan matas ut. Man kan t.o.m. loopa ljudet inom de 35sekunderna, tillräckligt för att hinna mata in nästa skiva och söka rätt cue-punkt samt mixa ihop låtarna.

Mirror mix är en ny funktion som gör att man får eko genom att spela upp Alphaspåret med fördröjning från huvudspåret. Detta är ställbart i olika takter som synkroniseras via BPM räknaren. Om man använder två utgångar har man en mycket kraftig effekt som kan justeras på många sätt.

Stutterstart på cueknapparna.
4 st loopar eller 2st loopar och 2st samplers som kan användas samtidigt eller 4 st hotstartpunkter, skarvfunktion eller 6 hotstartpunkter alla A och B punkter kan justeras under gång.

Platterfunktionerna (släp-start, broms, eko, dump och baklänges uppspelning) är lätta att komma åt under gång och fungerar på huvuspår, alphaspår eller båda två samtidigt.

Alla funktioner finns kvar om man väljer att köra helt digitalt, detta medför att ljudkvalitén är ruskigt bra - 44,1 KHz ut konstant ända till +/-100% pitch.

Summering:
Det finns en massa funktioner på denna CD men den är ändå mycket lättanvänd.

Vinylkänslan, marknadens absolut bästa knappar med rejält klick och gummikännsla, Alphaspår, Hotdisc, Utbytbar slot-in, Designen, Ljudkvalitén m,m, gör att:

Detta måste vara marknadens absolut bästa CD-spelare alla kategorier.

Jämförelse:
Närmsta konkurrent vinyl är SL 1210 mk II, som saknar alla funktioner som CD spelaren har
och dessutom sitter det en tonarm med nål som hoppar och förstör de tunga otympliga vinylskivorna som dessutom är dyra och svåra att få tag på.

Närmsta konkurrent CD Pioneer CDJ 1000 har inte på långa vägar den känslan som DENON erbjuder med sin motordrivna skivtallrik. Pioneer saknar 100% pitch, Sampler, Alpha spår, m.m. och har dessutom ett högre pris.

+ Känslan i scratchen m.m. fungerar 100% perfekt som på en vinylspelare
+ Designen
+ Känslan i de stora knapparna
+ Stora valmöjligheter att ställa in och arbeta som man själv önskar.
+ Ljudkvalitén
+ Alpha funktion = 2 CD spelare
+ Robust konstruktion, kommer att hålla länge.
+ Konstant 44,1kHz mycket bra ljudkvalité
+ Lätt att byta ut CD enheter
+ 100% pitch
+ 2 samplers med bra ljudkvalité
+ Många lättanvända effekter
+ Väl tilltaget skakminne
+ Priset (lägre pris än närmsta konkurrent som har färre funktioner).

- Inget klickläge vid +-0 på pitchregeln.
- Tiondels BPM saknas på BPM räknaren.
- Tar ej MP3 (ryktet säger att det kommer en uppgraderingsmjukvara som fixar detta,
det finns redan MP3 mjukvara för DND9000 i USA och Tyskland).

Copyright 2009 Co.